Edukativni centar

Fokus našeg rada je da kroz druženje, igru i zabavu razvijemo znanja, veštine i umeća naših Zujalica.

Kontakt
home-hero-image

Individualni defektološki tretmani:

 • Rana intervencija
 • Stimulacija razvoja motorike
 • Reedukacija psihomotorike
 • Stimulacija razvoja glasa, govora i jezika
 • Rad sa decom sa govornim kašnjenjem
 • Rad sa decom sa oštećenjem sluha i govora
 • Rad sa decom sa problemima u mentalnom razvoju
 • Savetodavni rad sa roditeljima
 • Priprema za polazak u školu

Zujalicine radionice za decu :

 • Govorno – jezičke
 • Kreativno – stvaralačke
 • Muzičko – ritmičke
 • Naučno – istraživačke
 • Sportsko – rekreativne

Pišite nam