Edukativni centar

Kroz druženje, igru i zabavu razvijemo znanja, veštine i umeća naših Zujalica.

Kontakt
home-hero-image

Individualni defektološki tretmani:

 • Rana intervencija
 • Stimulacija razvoja motorike
 • Reedukacija psihomotorike
 • Stimulacija razvoja sluha, glasa, govora i jezika
 • Rad sa decom sa govornim kašnjenjem
 • Rad sa decom sa oštećenjem sluha
 • Korigovanje nepravilnog govora
 • Tretman mucanja
 • Rad sa decom sa problemima u mentalnom razvoju
 • Savetodavni rad sa roditeljima
 • Pripremno predškolski program

Radionice MUZIKA ZA SVE u kojima Zujalice:

 • uče o muzici, melodiji, ritmu i tempu
 • upoznaju se sa Orfovim instrumentarijumom
 • vežbaju motoriku, sluh, disanje i dikciju
 • uče relaksaciju
 • pevaju u grupi i individualno
 • razvijaju timski duh, ali i slobodno izražavanje i maštu
 • jačaju samopouzdanje i intelektualne veštine

Mlađa grupa za decu od 2 do 4,5 godine

Starija grupa za decu od 4,5 do 7 godina

UPIS JE U TOKU!

 

 

Naš tim

Marijana Zlatanović Perić

Master defektolog - surdolog

Osnivač edukativnog centra

Pročitaj više

Julijana Rinčić

Master defektolog - oligofrenolog

Reedukator psihomotorike

Pročitaj više

Deana Nikolić

Diplomirani logoped

Reedukator psihomotorike

Pročitaj više

Milica Đorđević

Strukovni vaspitač

Vođa predškolskih radionica

Pročitaj više

Pišite nam