Edukativni centar

Fokus našeg rada je da kroz druženje, igru i zabavu razvijemo znanja, veštine i umeća naših Zujalica.

Kontakt
home-hero-image

Individualni defektološki tretmani:

 • Rana intervencija
 • Stimulacija razvoja motorike
 • Reedukacija psihomotorike
 • Stimulacija razvoja glasa, govora i jezika
 • Rad sa decom sa govornim kašnjenjem
 • Rad sa decom sa oštećenjem sluha i govora
 • Korigovanje nepravilnog govora
 • Tretman mucanja
 • Rad sa decom sa problemima u mentalnom razvoju
 • Savetodavni rad sa roditeljima

Zujalicine predškolske radionice za decu:

 • Kreativno – stvaralačke
 • Muzičko – ritmičke
 • Govorno – jezičke
 • Naučno – istraživačke
 • Sportsko – rekreativne

Program “Zujalice u košnici”:

 • Cilj programa je socijalizacija dece, razvoj zdravih navika i lepog ponašanja, osamostaljivanje i slobodno izražavanje
 • Projektne aktivnosti daju podršku razvoju kreativnosti, mašte, ljubavi prema umetnosi, muzici i svetu oko nas
 • Namenjen je deci od 2 do 6 godina
 • Sprovodi se u trajanju od 4h dnevno
 • Radnim danima 11h – 15h

Naš tim

Marijana Zlatanović Perić

Master defektolog - surdolog

Osnivač edukativnog centra

Pročitaj više

Julijana Rinčić

Master defektolog - oligofrenolog

Reedukator psihomotorike

Pročitaj više

Deana Nikolić

Diplomirani logoped

Reedukator psihomotorike

Pročitaj više

Milica Đorđević

Strukovni vaspitač

Vođa predškolskih radionica

Pročitaj više

Pišite nam