Edukativni centar

Fokus našeg rada je da kroz druženje, igru i zabavu razvijemo znanja, veštine i umeća naših Zujalica.

Kontakt
home-hero-image

Zujalicine radionice za decu do 8 godina:

  • Govorno – jezičke
  • Kreativno – stvaralačke
  • Naučno – istraživačke
  • Sportsko – rekreativne

Individualni defektološki tretmani:

  • Rana intervencija
  • Stimulacija razvoja motorike
  • Stimulacija razvoja i govora i jezika
  • Rad sa decom sa govornim kasnjenjem
  • Rad sa decom sa oštećenjem sluha i govora
  • Savetodavni rad sa roditeljima

Pišite nam