Cenovnik

1.
Kreativno - stvaralačka radionica
800.00 din.
2.
Naučno - istraživačka radionica
800.00 din.
3.
Sportsko - rekreativna radionica
500.00 din.
4.
Defektološki test sa izveštajem
2500.00 din.
5.
Defektološki tretman glas, govor, jezik
1000.00 din.
6.
Defektološki tretman motorika
800.00 din.
7.
Konsultacija defektolog - roditelj
500.00 din.