Cenovnik

1.
Defektološka opservacija i test sa izveštajem
5000,00 din.
2.
Konsultacija defektolog - roditelj (30 minuta)
1000,00 din.
3.
Defektološko - logopedski tretman 30 minuta
1500,00
4.
Defektološko - logopedski tretman 45 minuta
1800,00
5.
Defektološko - logopedski tretman 60 minuta
2000,00
6.
Paket 8 30 minuta Defektološko - logopedskih tretmana
11000,00 din.
7.
Paket 8 45 minuta Defektološko - logopedskih tretmana
13000,00
8.
Paket 12 30 minuta Defektološko - logopedskih tretmana
16000,00
9.
Paket 12 45 minuta Defektološko - logopedskih tretmana
19200,00
10.
Muzika za sve - mesečna članarina
2000,00
11.
Individualna muzikoterapija
1200,00