Cenovnik

1.
Defektološka opservacija i testiranje sa izveštajem
5000,00 din.
2.
Konsultacija defektolog - roditelj (30 minuta)
1000,00 din.
3.
Defektološki tretman 30 min.
1500,00 din.
4.
Defektološki tretman 45 min.
1800,00 din.
5.
Defektološki tretman 60 min.
2000,00 din.
6.
Paket defektološko - logopedskih tretmana 8
13000,00 din.
7.
Paket defektološko - logopedskih tretmana 12
19200,00 din.
8.
Muzika za sve Zujalice (mesečna članarina)
2000,00 din.
9.
Muzikoterapija individuani čas
1200,00 din.