Deana Nikolić

Oct 10, 2023

Zdravo!

Ja sam Deana Nikolić, diplomirani logoped i reedukator psihomotorike.

Diplomu sam stekla na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Tokom školovanja iskustvo sam sticala obavljanjem praktičnog dela nastave u zdravstvenim i prosvetnim institucijama u Beogradu, a potom i u Nišu na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Oblast rada kojom se bavim proširila sam dodatnom edukacijom i time dobila zvanje – reedukator psihomotorike, a to mi pruža više mogućnosti tokom tretmana sa istim ciljem.
Svoj rad započela sam u privatnoj praksi i sada ga nastavljam u edukativnom centru Zujalica.

Moja oblast rada:

– Rehabilitacija i tretman dece sa govorno-jezičkim poremećajima:
* početno progovaranje

* specificni jezički poremećaj – razvojna disfazija

* poremećaj artikulacije – dislalija

* poremećaj fluentnosti govora –  mucanje

* poremećaj sposobnosti čitanja – disleksija

* poremećaj sposobnosti pisanja – disgrafija

– Reedukacija psihomotorike