Julijana Rinčić

Oct 10, 2023

Zdravo svima!

Ja sam Rinčić Julijana.

Po zanimanju sam master defektolog-oligofrenolog i reedukator psihomotorike.
Formalno obrazovanje stekla sam na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na Univerzitetu u Beogradu.
Tokom studija, završila sam dvosemestralni edukativni kurs iz oblasti reedukacije psihomotorike na Institutu za mentalno zdravlje.
Radim kao defektolog-nastavnik u specijalnoj školi  i kao terapeut u Edukativnom centru Zujalica.

Moja oblast:

Prevencija, detekcija i rehabilitacija neurorazvojnih poremećaja (poremećaj iz spektra autizma, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću…), intelektualne ometenosti, specifičnih sindroma i stanja, kašnjenja u govorno-jezičkom razvoju (početno progovaranje).

* Empatija, upornost i strpljenje su tri ključna elementa koji me dovode do uspeha u radu sa decom.