Marijana Zlatanović Perić

Oct 10, 2023

Master defektolog
Marijana Zlatanović Perić

Zdravo!
Ja sam Marijana Zlatanović Perić, master defektolog – surdolog.

Završila sam osnovne i master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.
Iskustvo u radu sticala sam u toku studija, ali i kao volonter Crvenog Krsta Stari grad u okviru projekta Pomoć i podrška osoba sa invaliditetom.

Pripravnički staž završila sam na Klinici za bolesti uva, grla i nosa – pri kabinetu za rehabilitaciju sluha, glasa i govora kod dece i odraslih.
Radila sam u Kliničkom centru Niš, na Klinici za bolesti uva, grla i nosa kao klinički defektolog i u privatnoj praksi u Nišu.

Želela sam da se potpuno posvetim dečijem razvoju i savetovanju roditelja dece sa problemima u razvoju, pa je tako nastao Edukativni centar Zujalica.

Moja oblast:

• Prevencija i tretman dece sa oštećenjem sluha, glasa i govora
• Tretman dece koja koriste slušne amplifikatore ili kohlearni implant – rehabilitacija sluha
• Tretman početnog progovaranja
• Podsticanje i korigovanje razvoja govora i jezika kod dece
• Podsticanje pravilnog razvoja krupne i fine motorike
• Rad sa decom predškolskog uzrasta na usvajanju predškolskih veština
• Montesori pristup u radu