Marijana Zlatanović Perić

Oct 10, 2023

Master defektolog
Marijana Zlatanović Perić

Zdravo!
Ja sam Marijana Zlatanović Perić.

Po struci sam master defektolog – surdolog, po zanimanju roditelj.

Završila sam osnovne i master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

Želja za usavršavanjem i sticanjem iskustva vodila me je ka brojnim edukacijama, seminarima i kongresima. Kao volonter Crvenog Krsta Stari grad u okviru projekta Pomoć i podrška osoba sa invaliditetom, stekla sam prva samostalna iskustva još za vreme studiranja.

Pripravnički staž završila sam na Klinici za bolesti uva, grla i nosa – pri kabinetu za rehabilitaciju sluha, glasa i govora kod dece i odraslih, gde sam kasnije bila zaposlena. Pored toga, radila sam u privatnoj praksi.

Želela sam da se potpuno posvetim dečijem razvoju i savetovanju roditelja dece sa problemima u razvoju, tako je osnovan Edukativni centar Zujalica.

 

Moja oblast:

• Prevencija i tretman dece sa oštećenjem sluha, glasa i govora
• Tretman dece koja koriste slušne amplifikatore ili kohlearni implant – rehabilitacija sluha
• Tretman početnog progovaranja
• Podsticanje i korigovanje razvoja govora i jezika kod dece
• Podsticanje pravilnog razvoja grube i fine motorike
• Rad sa decom predškolskog uzrasta na usvajanju predškolskih znanja i veština
• Kombinacija Montesori, ABA, play therapy pristupa u radu, primena Mobilnog logopedskog seta Mobilić